Yazarın ilk kitabıdır. 1997 ve 2001 yıllarında iki baskı yapmış ve tükenmiştir. “6400 kilometrelik ve bin yıllık bir kitap” alt başlığı ile yayımlanan eser,

İpek Yolu olarak bilinen güzergahın tarihi felsefesine gönderme yapan şiirler ve deneme yazılarından oluşmaktadır. Kitabın iki baskısı da AN Graphics tarafından yapılmıştır.